Νέα εταιρική σύνθεση

Η εταιρια ΖΗΡΔΕΛΗΣ Ε. ΘΩΜΑΣ ανανεώνει την εταιρική της σύνθεση δημιουργώντας την ΑΛΟΥΤΕΧΝΗ Ε.Π.Ε. Η εισροή νέων στελεχών στο τιμόνι της επιχείρησης έρχεται να προσφέρει νέα δυναμική και φρέσκιες ιδέες στον ανανεωμένο και πολλά υποσχόμενο χώρο μας.