Δ.Ο.Υ. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΡΓΟ: ΔΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Δειύθυνση: Πολυτεχνείου 15

Κατασκευή και τοποθέτηση υαλοπετασμάτων