ΟΛΠ – ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΩΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΘΕΣΗ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ)

Κατασκευή κουφωμάτων, σκίασης και σκεπάστρων.