Χρήστος Σωτηρίου

Κορυφαία διέλαση αλουμινίου της Ελλάδος μας που διαπρέπει και στο εξωτερικό με συστήματα αλουμινίου σε ανοιγόμενα και συρόμενα κουφώματα υαλοπετάσματα και ειδικές κατασκευές αλουμινίου.