Δ. ΑΔΑΜ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Δ. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένο σίδερο. Επένδυση με Bond. Στέγαστρα και Υαλοπετάσματα.

  • ΕΡΓΟ Δ. ΑΔΑΜ Α.Ε.Β.Ε.Ε.Δ. ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λάρισα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ