ΠΡΟΚΑΤ

Η ποιότητα του σπιτιού σας

Τα Προκάτ σπίτια δηλαδή οι μεταλλικές κατασκευές ή μεταλλικές κατοικίες αποτελούν το μέλλον για τις κατασκευές. Σε όλο τον κόσμο οι κατασκευή μίας κατοικίας από μεταλλικό σκελετό αποτελεί κάτι το δεδομένο, με την μεγαλύτερη ασφάλεια και την καλύτερη σχέση αξίας προς κόστος (value for money).

Υπάρχει η λανθασμένη άποψη ότι τα σπίτια με μεταλλικό σκελετό είναι μία μη ποιοτική κατασκευή και γι’ αυτό το λόγο είναι και ποιο φθηνή. Ότι δηλαδή είναι μία πρόχειρη κατασκευή που προορίζεται συνήθως για κατοικία με περιορισμένο χρόνο διαμονής (καλοκαιρινή κατοικία) ή για μία αυθαίρετη κατασκευή. Η άποψη αυτή είναι παντελώς λανθασμένη και λέγεται από ανθρώπους που δεν γνωρίζουν τον συγκεκριμένο τρόπο κατασκευής και τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει .

Μεγαλύτερη οικονομία

 • H κατασκευή του σκελετού γίνεται στο εργοστάσιο και όχι στο εργοτάξιο
 • Ο μεταλλικός σκελετός είναι κατά πολύ ελαφρύτερος από αυτόν με οπλισμένο σκυρόδεμα
 • Η θεμελίωση είναι μικρότερη σε όγκο
 • Τα οικοδομικά ένσημα προς το Ι.Κ.Α. είναι κατά 60% μειωμένα
 • Οι τοίχοι ξηράς δόμησης είναι γρήγοροι σε τοποθέτηση και σταθερής ποιότητας
 • Έχουν την μέγιστη αντισεισμική ικανότητα
 • Τηρούν τις προδιαγραφές του γενικού οικοδομικού κανονισμού
 • Έχουν ευελιξία στην σχεδίασή τους
 • Μελλοντικές αλλαγές ή προσθήκες ή αλλαγές εσωτερικής διαρρύθμισης είναι πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές
 • Έχουν σύντομο χρόνο παράδοσης

Οι Πελάτες μας

Εταιρείες 100%
Supermarkets 90%
Καταστήματα 90%
Οικίες 80%
Οργανισμοί 70%
 • Οι τοίχοι ξηράς δόμησης είναι γρήγοροι σε τοποθέτηση και σταθερής ποιότητας και δεν εξαρτώνται από τα επί τόπου υλικά
 • Η ποιότητα όλων των υλικών είναι σταθερή λόγω τυποποίησης και μικρής εξάρτησης από τον ανθρώπινο παράγοντα
 • Είναι οικονομικότερες κατασκευές σε σχέση με τις συμβατικές κατασκευές
 • Οι κατασκευές αυτών των σπιτιών σε σχέση με την κατάλληλη επιλογή του εξωτερικού περιβλήματος (τοίχοι) μπορούν να πετύχουν και μία κατασκευή με άριστη ενεργειακή απόδοση