Γιάννης Κυρκάτσης

Άψογοι σε όλα τους. Επικοινωνία για ενημέρωση σχετικά με το τι είναι κατάλληλο για την περίπτωσή μου, άμεση τοποθέτηση εντός 2 ημερών και ευγενικό συνεργείο σε λογική τιμή αγοράς. Συνίσταται ανεπιφύλακτα.