Δ.Ε. ΑΔΑΜΟΥ MOTORS ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένο σίδερο. Επένδυση με Bond. Υαλοπετάσματα.

  • ΕΡΓΟ Δ.Ε. ΑΔΑΜΟΥ MOTORS
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λάρισα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ