ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένο σίδερο. Επένδυση με Bond.

  • ΕΡΓΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λάρισα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ