ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή & Τοποθέτηση Υαλοπετασμάτων με σειρά Μ7 ALUMIL. Σκίαστρα αλουμινίου Μ5656 ALUMIL & βιτρίνες. Επένδυση κτιρίου της ALUMIL.

  • ΕΡΓΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Θεσσαλονίκη
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Λουκάς Παπαγεωργίου

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ