ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή & Τοποθέτηση κουφωμάτων σειρά AL-BIO 109 Super thermo.

  • ΕΡΓΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΔΟΛΙΑΝΑ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κάτω Διολανιά
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Λουκάς Παπαγεωργίου
  • ΕΠΙΒΛΕΠΟΝ Ζηρδέλη Άννα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ