ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε. – GERO A.E.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή Υαλοπετασμάτων. Επένδυση με Bond.

  • ΕΡΓΟ ΗΛΕΚΤΡΟΡΑΜΑ Α.Ε. - GERO A.E.
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Λάρισα, Λαμία, Αθήνα & Κερατσίνι
  • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Γιώργος Χαρακόπουλος

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ