Β.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΑΓΓ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένο σίδερο. Επένδυση με Bond.

  • ΕΡΓΟ Β.ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ