Α. ΚΟΝΤΟΣ – Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ CITROEN

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Κατασκευή και τοποθέτηση μεταλλικού σκελετού από γαλβανισμένο σίδερο. Επένδυση με Bond.

  • ΕΡΓΟ Α. ΚΟΝΤΟΣ - Σ. ΤΣΙΡΚΟΣ CITROEN
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Καρδίτσα

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ